Følg os på Facebook

Der indkaldes hermed til Vikingebyens generalforsamling

Den 28.02. kl. 19 i Kulturbrugsen,  Sebbersund

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer , på valg er Signe Nygård, Tonio Groslier , Allan Kristensen

5. Valg af 2 suppleanter

6. Valg af revisorer

7. Indkomne forslag

8. Evt.

 

Efter generalforsamlingen er der foredrag om

vikingefund i området.

 

P.b.v.

Elin Møller

Officiel hjemmeside for Vikingebyen i Sebbersund © 2017